مژگان اصلانی

مژگان اصلانی

خلاصه سوابق

خلاصه سوابق کاری “دکتر مژگان اصلانی”

 


  • کارشناس هنرهای تجسمی
  • کارشناس ارشد طراحی و هنرهای تجسمی(مستر دیزاین ویژوال ارت)

دانلود رزومه

تالیفات

انیمیشن %
آشنایی با رشته های هنری %
آشنایی با رشته های هنری %
آشنایی با میراث فرهنگی %
خوشنویسی %
علم مناظرمرایا %
مبانی هنرهای تجسمی %
مبانی تصویرسازی %
سیرهنر ۱و۲ %
تاریخ هنر جهان %
تاریخ هنر ایران %
کدهای ۳۵۱٫۲۱-۴۶۷٫۱-۴۸۹٫۱-۴۹۷٫۷ %