معرفی قابلیت های سامانه سهند

توضیحات پروژه

معرفی ابعاد گسترده استفاده از یک محصول از طریق انیمیشن راهکار صحیحی برای ارائه یک محصول جدید می باشد،معرفی سامانه سهند با استفاده از کاراکتر های انیمیشنی و نیز نمایش دغدغه های خانواده ی دانش آموزان در این انیمیشن از جمله ایده های اتاق فکر موسسه فردا بوده است .

این انیمیشن به مدت ۲ دقیقه و در مدت زمان ۱۰ روز تولید گردید.

  • کارگردان و مدیر تولید :محمد صفار
  • انیماتور بخش انیمیشن سه بعدی:سامان عبدی نژاد
  • مدلساز سه بعدی : امین صفار
  • مدیر دوبلاژ: اشکان صادقی
  • تاریخ: ۱۰/۲/۹۵
  • تاریخ تحویل:۲۰/۲/۹۵
  • برچسب ها :انیمیشن سه بعدی،سامانه سهند
  • نو آوری در ارائه خدمات
  • جذب مخاطب
 • اتمام پروژه و رضایت مشتری

 • در این پروژه که به صورت انیمیشن سه بعدی و با بکارگیری ۴ کاراکتر و در مدت زمان ۲ دقیقه تولید گردید ،گروه تولید سعی نموده دغدغه خانواده ی دانش آموزان را از طریق معرفی سامانه الکترونیک انصار برطرف نماید .