سریال انیمیشن

سریال انیمیشن به سیما
سریال انیمیشن
تاثیر غیر مستقیم بر روی ذهن مخاطب و نیز ایجاد جذابیت های بصری در قالب ورزش بسکتبال از جمله عناصری هستند که به کمک هم توانسته اند به سیما را به خوبی معرفی نمایند . این سریال انیمیشن سه بعدی به مدت ۲دقیقه در مدت ۱۷ روز تهیه و تولید ...
Read More
سریال انیمیشن سامانه الکترونیک انصار
سریال انیمیشن
سریال انیمیشن به سیما انیمیشنی است که به معرفی خدمات سامانه الکترونیک انصار می پردازد، این سریال در هر قسمت با معرفی یکی از خدمات نوین سامانه الکترونیک انصار می پردازد و هدف آن بارگزاری در شبکه های مجازی می باشد . اتمام پروژه و رضایت مشتری
Read More