کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی به سیما /بخش اول تبلیغات محیطی
کمپین تبلیغاتی
یکی از راه های معرفی محصول استفاده از تبلیغات محیطی است، در ابتدای اجرای کمپین تبلیغاتی به سیما با نظر اتاق فکر موسسه فردا، تبلیغات محیطی برای به سیما انتخاب و  طراحی گردید، ویژگی اصلی این طراحی ها استفاده از مسکات در بیل برد ها و استرا برد ها ...
Read More
بخش اول تبلیغات محیطی
بدون نظر کمپین تبلیغاتی
یکی از راه های معرفی محصول استفاده از تبلیغات محیطی است، در ابتدای اجرای کمپین تبلیغاتی به سیما با نظر اتاق فکر موسسه فردا، تبلیغات محیطی برای به سیما انتخاب و  طراحی گردید، ویژگی اصلی این طراحی ها استفاده از مسکات در بیل برد ها و استرا برد ها ...
Read More
طراحی نشانه به سیما(سامانه ایرانیان)
کمپین تبلیغاتی, لوگو
طراحی نشانه به سیما که ابتدای راه هویت سازمانی است با موفقیت به اتمام رسید،  قرارگیری در کادر تلویزیون و نیز استفاده در اوراق اداری از جمله ملاحظاتی است که در طراحی این نشانه مورد توجه بوده است . اتمام پروژه و رضایت مشتری
Read More
برگزاری مراسم رونمایی از رسانه تعاملی دانشگاه پیام نور
کمپین تبلیغاتی
برگزاری مراسم رونمایی از رسانه تعاملی دانشگاه پیام نور تجلی فعالیت بی وقفه متخصصان و هنرمندان موسسه فرهنگی فردا بود که مورد رضایت مدیران هر دو طرف (دانشگاه پیام نور،به سیما)قرار گرفت. وجود یک هویت بصری زیبا و هوشمندانه، زیبایی دو چندانی را به مراسم بخشید . اتمام پروژه و رضایت ...
Read More