لوگو

طراحی نشانه برای سامانه یادگیری برتر
لوگو
طراحی نشانه برای سامانه یادگیری برتر سامانه ای که در زمینه  طراحی کتب درسی بصورت الکترونیک فعالیت میکند.این  نشانه  برگرفته از حروف اول هر کلمه می باشد. اتمام پروژه و رضایت مشتری
Read More
طراحی نشانه به سیما(سامانه ایرانیان)
کمپین تبلیغاتی, لوگو
طراحی نشانه به سیما که ابتدای راه هویت سازمانی است با موفقیت به اتمام رسید،  قرارگیری در کادر تلویزیون و نیز استفاده در اوراق اداری از جمله ملاحظاتی است که در طراحی این نشانه مورد توجه بوده است . اتمام پروژه و رضایت مشتری
Read More