موشن گرافیک

هویت بصری به سیما
موشن گرافیک
هویت بصری شبکه های تلویزیونی از جمله تاثیر گذار ترین بخش برای یک شبکه تلویزیونی برای جذب مخاطب می باشد، ازینرو تولید موشن گرافیک شبکه به سیما بر عهده تیم تولید موسسه فردا نهاده شد که با استفاده از نیرو های متخصص وبا تجربه، با توجه به مزیت رقابتی، ...
Read More